Cách đọc 5 nguyên âm căn bản nhất

Hi các bạn,

Mình thấy các bạn rất hay phát âm tiếng Anh sai những từ căn bản trong tiếng anh như là cold, hold, told, fold nên trong video này Vy sẽ hướng dẫn các bạn các tips để phát âm chuẩn những nguyên âm căn bản nhất trong bảng chữ cái nhé. Để phát âm tiếng Anh tốt và có ngữ điệu chuẩn thì 5 nguyên âm này được xếp vào nhóm nguyên âm căn bản nhất mà các bạn bắt buộc phải nắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s