Bài 4: giảm âm trong từ và âm schwa

Khi dạy mấy bạn học trò ngữ điệu thì mình thấy 1 vấn đề mà mấy bạn gặp đó là nhấn từ, nhấn âm lên giọng quá mệt. Trong khi để nói ngữ điệu cho tốt thì ngoài việc nhấn từ các bạn còn phải biết cách giảm âm nữa. Các bạn giảm âm được thì mới làm bật lên từ được âm và sau khi học giảm âm thì mấy bạn sẽ thấy nói đỡ bị hụt hơi rất nhiều. Bữa nào mình sẽ thử post video của 1 bạn học trò để mấy bạn thấy được sự khác biệt giữa 1 bạn chưa học giảm âm và 1 bạn đã học giảm âm nhé:

One thought on “Bài 4: giảm âm trong từ và âm schwa

  1. Pingback: 5 bước học từ vựng dễ nhớ và hiệu quả – Học Tiếng Anh Chuẩn Với Ms.Vy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s