Bài 6 – Luyện nghe qua nối âm cont’

Hello mấy bồ,

Nếu như ngữ điệu là phần quan trọng nhất trong phát âm thì nối âm là quan trọng thứ nhì nên tuần này mình sẽ giới thiệu với các bạn series học nối âm nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s