IPA thượng thừa

International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế. Biết đọc phiên âm tiếng Anh sẽ giúp bạn phát âm tiếng Anh chính xác hơn. Khi tra từ điển, dựa vào phiên âm IPA bạn sẽ dễ dàng nhận biết được cách phát âm cho mỗi từ . Trong video hôm nay, Vy sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc âm p,b và m. Nội dung tâp trung vào khẩu hình và cách taoj âm sẽ giúp bạn phát âm chuẩn xác hơn #IPAthuongthua #noitienganhchuan

Luyện phát âm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s