Học từ vựng như thế nào – Phần 1

Làm sao để học từ vựng mau nhớ?

1. Học từ vựng bằng phương pháp “lặp lại ngắt quãng”: là một phương pháp được chứng minh là hiệu quả. Đầu tiên mình sẽ giải thích về phương pháp này. Ví dụ, bạn đặt mục tiêu học 10 từ trong hôm nay. Khi học xong thì 10 từ đang nằm trong trí nhớ ngắn hạn của bạn. Để không quên thì số từ này cần nằm trong trí nhớ dài hạn. Phương pháp này đề xuất bạn cần ôn lại 10 từ đã học 2 hay nhiều lần. Hôm nay học thì 1 tuần sau ôn lại, hai tuần sau ôn lại 1 lần nữa. Khoảng cách giữa các lần lặp lại sẽ giúp đưa thông tin vào trí nhớ dài hạn. Trong một nghiên cứu (1), người ta thử nghiệm phương pháp này với 2 nhóm học sinh. 1 nhóm được dạy từ vựng 2 lần, mỗi lần cách nhau vài phút. Và cách dạy trong mỗi lần là giống hệt nhau. Nhóm 2 được dạy giống như vậy nhưng khoảng cách giữa 2 lần dạy cách nhau 1 tuần. Vào tuần thứ 5, 2 nhóm này được kiểm tra xem nhóm nào nhớ từ tốt hơn thì kết là là nhóm 2 đạt kết quả vượt trội. Có nhiều nghiên cứu tương tự đã cho ra cùng 1 kết luận.
Vậy bạn có thể làm gì với kết quả này: hôm nay học 10 từ, 1 tuần sau thì ôn lại và lặp lại cho đến khi nhớ thì thôi. Thông thường lặp lại từ 3-5 lần là ok rồi. Bạn có thể chép từ vào sổ rồi học, hoặc dùng app quizlet hay anki, cơ chế hoạt động là tương tự như nhau.

2. Học ít từ hay nhiều từ một ngày?

Trong 1 nghiên cứu khác người ta muốn tìm hiểu xem liệu tăng số lần lặp lại với phương pháp lặp lại ngắt quãng hay giảm số lượng từ sẽ tăng khả năng nhớ từ. Kết quả cho thấy giảm số lượng từ không hiệu quả bằng tăng số lượng lặp lại.

Làm gì với kết quả này: tăng số lượng từ lên 20-50 từ 1 ngày, và chịu khó ôn lại cho đến khi từ đi vào trí nhớ dài hạn. Việc bạn giảm đi 5 từ/ ngày không có ảnh hưởng đến việc bạn nhớ từ hay không nên tại sao không học càng nhiều càng tốt?
Giáo viên có thể làm gì với 2 nghiên cứu trên: có thể đưa ra bài quiz nhỏ hoặc yêu cầu viết câu dựa trên số từ đã học mỗi 1 – 2 tuần để tăng khả năng nhớ từ vựng cho học viên.
Nguồn nghiên cứu: (1)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.17472. (2)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tger.12019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s