Phát âm 2000 từ thông dụng trong tiếng Anh qua Color Vowel Chart – Update hàng tuần

Series này nhằm mục đích hướng dẫn các bạn cách phát âm đúng 2000 từ thông dụng nhất trong tiếng Anh với trọng tâm là nhấn đúng trọng âm qua phương pháp Color Vowel Chart. Để tìm hiểu thêm về phương pháp này các bạn có thể xem thêm tại đây

Tập 1

Tập 2:

Tập 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s