Học online tốt hơn học offline không?

Chào các bạn, Có nhiều bạn hỏi Vy là học online thì sẽ học như thế nào và học online thì có bất lợi và thuận lợi gì so với học offline. Ngoài những điểm tiện lợi rất dễ thấy mà học online như là không cần phải chạy xe, mất thời gian đến lớp … Continue reading Học online tốt hơn học offline không?