IELTS speaking part 2 – Pollution – Environment

Hello các bạn, Video này Vy làm lâu rồi có liên quan đến cả Part 2 và 3 của IELTS speaking liên quan đến chủ đề về môi trường và ô nhiễm. Từ vựng cũng như câu trả lời mẫu trong bài này các bạn có thể dùng để trả lời cho cả Speaking và … Continue reading IELTS speaking part 2 – Pollution – Environment