Người đàn ông cô đơn nhất thế giới

Học từ vựng qua phim - The loneliest man in the universe Video dài 5' này nói về Michael Collin là một trong 3 phi hành gia (astronauts) trong chuyến tàu không gian (spaceship) Apollo 11 đến mặt trăng. Dù không nổi tiếng như Neil Armstrong và Buzz Aldrin, nhưng sau chuyến đi này, người … Continue reading Người đàn ông cô đơn nhất thế giới