IELTS speaking – Smiling – band >7

Hi các bạn, Chủ đề mới và lạ trong IELTS speaking quý 4, 2021 là smiling. Mình thấy đề tài này hơi hóc búa nên làm video để hướng dẫn các bạn trả lời một số câu hỏi mà các bạn có thể gặp. Tiêu chí chung cho câu trả lời của mình vẫn là … Continue reading IELTS speaking – Smiling – band >7

Giải đề IELTS speaking tháng 11, 12-2021

https://www.youtube.com/watch?v=jrN2wJmHKGU Từ vựng IELTS speaking Theo chủ đề - Habits and health Good habit Exercise in the morning: tập thể dục buổi sángDrinking water regularly: uống nước thường xuyênEat 3 meals a day: ăn ngày 3 bữa Balanced lifestyle: Lối sống cân bằng  Bad habits  Food and drink: Excessive consumption of junk food: ăn nhiều đồ … Continue reading Giải đề IELTS speaking tháng 11, 12-2021

IELTS speaking part 2 – Pollution – Environment

Hello các bạn, Video này Vy làm lâu rồi có liên quan đến cả Part 2 và 3 của IELTS speaking liên quan đến chủ đề về môi trường và ô nhiễm. Từ vựng cũng như câu trả lời mẫu trong bài này các bạn có thể dùng để trả lời cho cả Speaking và … Continue reading IELTS speaking part 2 – Pollution – Environment