Tiếng Anh xin việc làm – Tell me about yourself

https://www.youtube.com/watch?v=99hw9ArqEHc 1- Tránh: trả lời chi tiết riêng tư, tập trung vô những chi tiết chứng tỏ mình là ứng viên thích hợp cho công việc. Ví dụ người ta tuyển nhân viên marketing thì mình có thể nói mình có chuyên ngành marketing, làm việc trong ngành được bao lâu... 2- Câu trả lời … Continue reading Tiếng Anh xin việc làm – Tell me about yourself