Ngữ pháp IELTS speaking 8.5

Thực ra mình không bao giờ xài cấu trúc gì ghê gớm hay sang chảnh hết, vì ngữ pháp đơn giản là đạc thù của văn nói. Văn nói với văn viết khác nhau ở chỗ, đối với văn biết bạn được có thời gian suy nghĩ, bạn có quyền chỉnh sửa dùng cấu trúc câu làm sao mà mang được nhiều thông tin nhất có thể

Hey I just heard the news today. The airplane crashed and killed all the passengers.

The explosion of the airplane resulted in fatalities of all passengers. 1 clause

Văn nói có chủ thể hành động, hành động, đối tượng bị tác động. Ngược lại văn viết hay có xu hướng bị danh từ hoá, crash thì biến thành explosion, động từ cũng không phải hành động trực tiếp. Mình đưa ra ví dụ này để các bạn biết rằng đặc tính của văn nói và văn viết rất khác nhau. Trong văn viết cũng có nhiều thể loại viết khác nhau, nhưng văn nói thì nói chung khá đồng nhất và có 1 số tính chất như sau:

  1. Dùng câu đơn, hoặc các mệnh đề ngắn kết hợp lại bằng liên từ. I love basketball, so I usually play with my friends every
  2. Dùng phrasal verbs nhiều và văn phong có tính địa phương, có thể thay đổi và phát triển theo xu hướng xã hội. Vì đặc tính này nên nếu biết cách dùng tiếng lóng một cách khéo léo sẽ giúp nâng điểm từ vựng.
    • Ví dụ: I’m tired but I’m going to pick you up. Câu có 2 mệnh đề và liên từ but được dùng để nối. Phrasal verb ở đây là pick up.
  3. Đặc điểm số 1 và 2 dẫn tới việc ngữ pháp trong văn nói CỰC KÌ ĐƠN GIẢN.
  4. Điều khó nhất trong văn nói đó là sự diễn đạt và tính lưu loát. Lí do nói khó cho nhiều bạn là bởi tính chất “real time” và “ngay tức khắc của nó.” Khi bạn nói cho người khác nghe, bạn không thể bôi gạch, tẩy xoá để sửa lại. Bạn phải biết bắt đầu câu, tìm động từ phù hợp và tạo tính liên kết giữa các câu trong khoảnh khắc nên đó là điều cực khó đối với những người mới bắt đầu. Trong bài này mình sẽ chưa nói đến cách tập nói lưu loát mà chỉ tập trung vô ngữ pháp căn bản

Hiểu được tính chất của văn nói rồi thì trong phạm trù bài viết này mình sẽ tóm lược lại tất cả những kiến thức ngữ pháp mà bạn phải biết. Với lượng kiến thức ngữ pháp căn bản này, thậm chí bạn có thể dùng nó cho văn viết để được band 6.5,7 cho phần ngữ pháp không phải là điều khó.

  1. Hiện tại đơn, câu hỏi wh question

Ví dụ câu hỏi thường gặp trong IELTS speaking What do you do? I’m currently a student at Economics University. Ở đây mình chỉ dùng thì hiện tại đơn thôi

2. Quá khứ đơn: khi giám khảo hỏi những thứ liên quan đến quá khứ ví dụ như

Why did you choose this major?

I chose it because I didn’t really know what else to do. So far it’s quite interesting. I got to learn about economics which is all about options and optimize your decision making. 

What was your favorite subject in high school?

I think it was Math. I enjoyed studying about numbers and various theories 

3.Tương lai đơn: đối với thì này, các bạn sẽ dùng để trả lời những câu hỏi ở phần part 3 ví dụ như what do you think shopping will be like in the future? I think it’s likely that in 20 years people will shop online entirely

4.Gerund: cấu trúc này cực kì hữu dụng cho cả văn nói và văn viết. Ví dụ part 2 yêu cầu tả một người bạn. The first thing I like about my friend is her creativity. Working with her is just so fun. I can learn…

5.câu điều kiện loại 1,2

How often do you watch movies:

Uhm it depends. If I have a lot of time on my hand, I could just binge watch a season or two of popular TV series, but if I have work to do then maybe an episode a day would be good.

6. cách dùng sign post: Sign post là những từ hoặc mệnh đề dùng để tạo sự kết nối cho câu, từ cũng như giúp các bạn câu giờ khi bị bí ý. Sign post có thể được dùng cho cả 3 phần trong ielts speaking. Đây là một phần bạn bắt buộc phải master nếu muốn thi ielts speaking điểm cao. Ví dụ cho sign post: I’d like to talk about. The first thing I like about my friend is that. I guess…

7. mệnh đề thần thánh it is: It is + adj là một mệnh đề dễ và cùng hay dùng trong văn nói. I really enjoyed riding my bike everyday. It’s just a great way to keep fit.

8. cấu trúc there are.

What are some popular types of transport in your country:

There are various kinds of transport but the two most popular are buses and motorbike.

9. So sánh hơn và so sánh nhất

10. Câu bị động.

11. relative clause. I enjoy playing football which is a pretty popular sport in VN

12. noun clause. Đặc biệt là noun clause với that.

I believe that in 20 years people will no longer go to the supermarket for shopping. Cấu trúc này cực kì hữu dụng đề bày tỏ quan điểm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s